מגרד לי - שלום חרמון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1979
????/?: שלום חרמון
?????: אין
???: סקנדינבי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: רוקדים מס. 360 DVD
?÷?? ?????÷?: LP-Netzea Bamachol #1 - Hed Artzi BAN 14779[NZB1] - (1979) - Y. Levy
רוקדים 360 - CD
רוקדים מס. 24 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.24 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????