אינשאללה - ישראל יעקובי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 1994
????/?: ישראל יעקובי
?????: חדוות עמרני
???: חדוות עמרני
????/?: חדוות עמרני
?÷?? ?????: DVD-Rikud OZ 2011
Dances on YouTube and Other Internet Sites
במעגל - עם ישרל יעקובי - DVD
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM44
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM48
הורה כיף 1994
הורה כיף 1998
מחנה הורה דיקלה 1997
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2001
רוקדים מס. 287 DVD
ריקודי עם - סבבה 2006
?÷?? ?????÷?: CD-Rikud OZ 2011
במעגל - עם ישרל יעקובי - CD
הורה כיף 11 - CD
חגיגה 2001 חלק 1 + 2 - CD
ישרל יעקובי - פולקלור יהודי תימני וריקודים - CD
ישרל יעקובי - פיג'אן 2004 - CD
רוקדים 287 - CD
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Camp Yenne 2013 - France
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
?????: Hope for bringing home the remaining Jews in Yemen
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????