קיריה יפהפיה - מושיקו יצחק הלוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1970
????/?: מושיקו יצחק הלוי
?????: רבי שלום שבזי
???: עממי תמני
????/?: מושיקו יצחק הלוי
?÷?? ?????: מושיקו הלוי 1991
מחול השלום 2005
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1983
רוקדים מס. DVD 134
ריקוד עם מושיקו (MIH2) מ. ברזילי מס. 66 (1ול 1993)
ריקודי עם - מחנה שורשים 1996
?÷?? ?????÷?: מושיקו הלוי מס. 7 - קלטת שמע
מושיקו הלוי ריקודים עם מושיקו - CD - MIH 7+8
רוקדים 134 - CD
רוקדים מס. 29ג' - קלטת שמע
רוקדים מס.130 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.130 (in Hebrew)
?????: Also sung by Shoshana Damari
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????