כי אשמרה שבת - שלמה ממן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1986
????/?: שלמה ממן
?????: מקורות
???: עמי גלעד
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD-Karmiel Summer Course 2012
Shlomo Mamam Productions 2
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1988
רוקדים מס. DVD 129
ריקודי עם - מחנה שורשים 2002
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
?÷?? ?????÷?: רוקדים CD R129
???? ??÷???? / ????: Shorashim 2017
?????: Also sung by Regavim, Haparvarim
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????