בלדה על סוס - ליאור כהן + דורון כהן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2008
????/?: ליאור כהן + דורון כהן
?????: יורם טהרלב
???: מתי כספי
????/?: הפרברים
?÷?? ?????: כרמיא 2008 -רוקדים מס. CD+DVD 274
מחול אירופה 2017
רוקדים מס. DVD 77
?÷?? ?????÷?: כרמיאל2008 -רוקדים מס. CD-274
רוקדים 77 - CD
???? ??÷???? / ????: Machol Europa 2017
?????: Karmiel 2008-1st Place
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????