הרבי המרקד - שלמה בכר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1979
????/?: שלמה בכר
?????: אין
???: טובי דוד
????/?: נגינה
?÷?? ?????:
?÷?? ?????÷?: LP-Hamecholelet - Hadarim 9 - (1978) -
ניחוח ישן (עובד לכוכב הכחול 1990) - קלטת שמע
רישום צעדים: Toby David - Hamecholelet Hadarim IX *
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????