החייל שלי חזר - רבקה שטורמן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1971
????/?: רבקה שטורמן
?????: נעמי שמר
???: נעמי שמר
????/?: נעמי שמר
?÷?? ?????: רוקדים מס. 266 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 1993
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
?÷?? ?????÷?: LP-Israeli Folk Dances - [IFD] I-9999 - (1973) - Stan Isaacs
רוקדים 266 - CD
רוקדים 75 - CD
רוקדים מס. 12 - קלטת שמע
?????: Also sung by Ofira Gluska, Shula Chen, Adi Elfassi
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????