פטה פטה - שלום עמר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1978
????/?: שלום עמר
?????: מרים מקבה
???: אמריקאי
????/?: מרים מקבה
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM27
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1987
עמנואל מס. 22
עמנואל מס.215
רוקדים מס. 3
?÷?? ?????÷?: רוקדים 3 - CD
רוקדים מס. 81 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.81 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????