ארץ ישראל שלי - שלמה ממן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????????
???: 1991
????/?: שלמה ממן
?????: אריק איינשטיין
???: שמוליק קראוס
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Machol Pacifica New Zealand 2002
שלמה ממן מס-2-. DVD R113
?÷?? ?????÷?: מחול השלום 2002 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 91 - CD
רוקדים מס. 89 - קלטת שמע
רישום צעדים: Assorted Cildren Dances
Recording Center For Folk Dancing No.89 (in Hebrew)
?????: Also sung by Arik Einstein, Shmulik Kraus
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????