חמדתי - שלמה ממן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1986
????/?: שלמה ממן
?????: אמיתי נאמן
???: אמיתי נאמן
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Shlomo Mamam Productions 2
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1986
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1988
?÷?? ?????÷?: מנגינות מס. 7 - קלטת שמע
רוקדים מס. 34 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????