בבוכרה היפ - שלמה בכר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 1984
????/?: שלמה בכר
?????: חיים חפר
???: עממי מסורתי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Machol Pacifica 1995 with Shlomo Bachar
חוללו זמר מס. 31 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - March 1 2006 - R245 - DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 2009
?÷?? ?????÷?: LP-Hadarim Presents Songs + Dances of Israel Today - Hadarim 7 S. Bachar
חוללו זמר מס. 31 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - March 1 2006 - R245 - CD
רוקדים 36 - CD
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Machol Italia 2013
Dances Taught Shorashim 2014
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????