חג לי - דני דאסא
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1981
????/?: דני דאסא
?????: אביהו מדינה
???: אביהו מדינה
????/?: משה הלל
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM55
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1985
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1987
עמנואל מס. 13
רוקדים מס. 276 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
?÷?? ?????÷?: CD-Dani Dassa Circle Dances-Shorashim 2010
LP-RIKUD III DAN 008 - Dani Dassa
LP-Sabras *1 - Recreational Folkdances of Israel-ME-009 [SBR1]-M. Eskayo
דני דאסא 1 - CD
הורה כיף 26 - CD
רוקדים 266 - CD
רוקדים 276 - CD
רוקדים 331 - CD
רוקדים מס.103 - קלטת שמע
ריקוד 87-88 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.103 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????