בגלל האהבה - אליהו גמליאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1965
????/?: אליהו גמליאל
?????: חיים חפר
???: י. בן ישראל
????/?: יפה ירקוני
?÷?? ?????:
?÷?? ?????÷?: LP-Dance With Eliyahu Gamliel - Blue Star 1981 YE 1004 - (1981) -
LP-Eretz Zavat: Dances of Eliyahu Gamiel - SLO-3 [EG76]Blue Star 1976
LP-Israeli Folk Dances II - San Luis Obisbo #2, IFD2 - 575-(1974)-S. Isaacs
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????