בין כרמל לים - ספי אביב
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1985
????/?: ספי אביב
?????: יורם טהרלב
???: נורית הירש
????/?: הגבעתרון
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1985
רוקדים מס. 395 DVD
?÷?? ?????÷?: LP-These Flowers: Israeli Folk Dances - CBS 25611 - Sefi Aviv
רוקדים 395 - CD
רוקדים מס. 71 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????