אני גדליה - מוטי אלפסי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1978
????/?: מוטי אלפסי
?????: נתן אלתרמן
???: משה וילנסקי
????/?: צלילי העוד
?÷?? ?????:
?÷?? ?????÷?: LP-Israeli Folk Dances with Moti Elfassy - ME 001 [BTL101]-(1981L)
רוקדים 117 - CD
?????: Also sung by Ahuva Ozeri, Yoram Garma, Tzlilei Hakerem, Daklon, Rivka Zohar, Ilya Goralitzki and Rivka Zohar
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????