ערב ניגונים - חיים שיריון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1987
????/?: חיים שיריון
?????: יזהר כהן
???: יזהר כהן
????/?: יזהר כהן
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM21
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM30
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM45
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM53
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1988
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1989
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1991
מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 1989
עמנואל מס. 8
עמנואל מס.104
עמנואל מס.214
רוקדים מס. DVD 14
?÷?? ?????÷?: LP-Sabras 6 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR6]
הורה כיף 3 - CD
הורה כיף 4 - CD
חגיגה 1992 - קלטת שמע
מאיר שם טוב - מס. 5 - עד 1994 - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 13 - CD
רוקדים מס. 14 - קלטת שמע
רוקדים מס. 79 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.79 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????