זוהר בדשא - אבנר נעים
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1993
????/?: אבנר נעים
?????: דודו ברק
???: אילנה אביטל
????/?: אורי פיינמן, דורון מזר,שלווה
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM35
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM40
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM45
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM53
עמנואל מס. 24
עמנואל מס. 27
עמנואל מס.232
רוקדים מס. DVD 10
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 61 (W126)
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 81 (W192)
?÷?? ?????÷?: אבנר נעים - מרגנית 2 - CD
הורה כיף 8 - CD
רוקדים 10 - CD
רוקדים מס.126 - קלטת שמע
רוקדים מס.192 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Hora Keff Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.126 (in Hebrew)
Roberto Haddon Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????