בשדה תלתן - אלי רונן
[English]

????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1985
????/?: אלי רונן
?????: נעמי שמר
???: נעמי שמר
????/?: להקת גייסות השריון
?÷?? ?????:
?÷?? ?????÷?:
?????: Also sung by Gary Eckstein, Dudu Zakai, Hakol Over Chabibi, Lehakat Pikud Hatzafon
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????