אם רק תבואי בחמש - שמעון עשור
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1995
????/?: שמעון עשור
?????: עמוס אטינגר
???: יוחנן זראי
????/?: גידי גוב
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
טוביה טישלר+ רוני סימן-טוב R252 - DVD # 1
עמנואל מס. 39
רוקדים מס. 402
רוקדים מס. DVD 36
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 77 (W161)
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 78 (W165)
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 17 - CD
טוביה טישלר+ רוני סימן-טוב R252 - CD # 1
רוקדים 38 - CD
רוקדים 40 - CD
רוקדים מס.161 - קלטת שמע
?????: Also sung by Shlishiat Gesher Hayarkon, Hashlosharim
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????