תפילת אדם - אורן שמואל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2000
????/?: אורן שמואל
?????: נילי דיסקין
???: אלי קניאל
????/?: ניר תבורי
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
אורן שמואל-רוקדים מס. DVD 110
אורן שמואל - מלבורן 2003 - VCD
מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 2001
סדנת השתלמות מס. 2 (R205-Oct 2000)
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 30 - CD
השתלמות מס. 2 (27 אוק 2000) - קלטת שמע
רוקדים 110 - CD
רוקדים 67 - CD
ריקודי אורן שמואל - מלבורן 2003 - CD
?????: Karmiel 2000-1st place Place (Beginners)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????