בשכונה ראש העין - דני דאסא
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1989
????/?: דני דאסא
?????: יואל ריפל
???: אביהו מדינה
????/?: אורי שבח
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM17
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM50
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM7
מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 1997
ריקודי עם - כיף חורף 1990
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
?÷?? ?????÷?: CD-Dani Dassa Circle Dances-Shorashim 2010
דני דאסא 1 - CD
?????: Also sung by Avihu Medina, Daklon, sma Rash Haayin Zohi Rosh
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????