שלכת אבי - ספי אביב
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1988
????/?: ספי אביב
?????: נתנאלה
???: נתנאלה
????/?: נתנאלה
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM26
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1990
?÷?? ?????÷?: רוקדים מס. 83 - קלטת שמע
רוקדים מס. 97 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.83 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????