הביאני אל בית היין - מאיר שם טוב
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: מעגל
שנה: 2002
יוצר/ת: מאיר שם טוב
מילים: תנ"כי
לחן: מאיר לוי
מבצע/ת: צלילי הכרם
מקור וידאו: הורה כיף 2002
מאיר שם טוב-רוקדים מס. DVD 120
סדנת השתלמות מס.10 (R216-May 2002)
מקור המוזיקה: הורה כיף -2002 - CD
מאיר שם טוב - תבורכי ארצי חלק 3 - CD
סדנת הישתלמות מס.10 (10 מאי 2002)- R216 - CD
רוקדים 120 - CD
רוקדים 75 - CD
הערות: Song Of Songs
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2018-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2018-2002 בבעלות אלי שילה