פוט לוס - גיילה ברנדון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1978
????/?: גיילה ברנדון
?????: קני לוגינס
???: קני לוגינס
????/?: קני לוגגיונס
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM44
רוקדים מס. 368 DVD
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 90 (W205)
?÷?? ?????÷?: מאיר שם טוב - מס. 6 - שורות - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 368 - CD
רוקדים מס.205 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????