חגיגת מולדת - מוטי אלפסי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1981
????/?: מוטי אלפסי
?????: אורי שבח
???: אלדד שרים
????/?: אורי שבח
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM43
מוטי אלפסי-רוקדים מס. DVD 117
?÷?? ?????÷?: LP-Israeli Folk Dances with Moti Elfassy - ME 001 [BTL101]-(1981L)
רוקדים 117 - CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????