שירו של אבא - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1969
????/?: יואב אשריאל
?????: נעמי שמר
???: נעמי שמר
????/?: נעמי שמר
?÷?? ?????: רוקדים מס. DVD 15
?÷?? ?????÷?: מטמונים 3 - CD
רוקדים 9 - CD
רוקדים מס. 3 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.3 (in Hebrew)
?????: Also sung by Shuli Natan, Nechamah Handel
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????