חלון משקיף לים התיכון - אפי תירוש
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1995
????/?: אפי תירוש
?????: אין
???: אפי תירוש
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD-16th Machaneh Aviv (2011)
Dances on YouTube and Other Internet Sites
הורה כיף 1996
חגיגה - DVD-2008
כרמיאל 1995
עמנואל מס. 38
עמנואל מס.223
רוקדים מס. 35
ריקודי עם - עם אשריאל וממן סדנה 86 (W208)
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 5 (W160)
רמה ריקודיה 2007 DVD
?÷?? ?????÷?: CD-2011 #15 מחנה אביב
הורה כיף 17 - CD
מאיר שם טוב - מס. 8 - 1996 - ריקודי עם ישראליים - CD
ממן + אשריאל - הישתלמות מס.86
רוקדים 39 - CD
רוקדים 41 - CD
רוקדים מס.160 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: חגיגה 2008
כוכבים 2011
מחנה אביב 2011
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Honey Goldfein-Perry Dance Notations
Hora Keff Dance Notations
?????: Karmiel 1995-1st place
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????