אהבה רחוקה - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1992
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: דודו ברק
???: אבי טולדנו
????/?: אבי טולדנו
?÷?? ?????: Yenne 2017
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM27
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM28
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM45
חגיגה - DVD-2005
מחול אירופה 1993
עמנואל מס. 25
רוקדים מס. DVD 24
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 61 (W126)
ריקודי עם - רמה 2004
ריקודי עם עם שמוליק גוב ארי מס. 1
ריקודי עם עם שמוליק גוב ארי מס. 2
שמוליק גוב-ארי - 2006 - DVD
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 8 - CD
חגיגה 2005 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 16 - CD
רוקדים מס.126 - קלטת שמע
רוקדים מס.137 - קלטת שמע
שמוליק גוב-ארי - חולי ריקוד 2006-5 - CD
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Kochavim 2017
תמרון 2009
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Laurie Markus Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.126 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????