כמו בלדה - ישראל שיקר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2002
????/?: ישראל שיקר
?????: נתן יונתן
???: גידי קורן
????/?: נריה חובב
?÷?? ?????: DVD-Camp Coleman 2003
Dances on YouTube and Other Internet Sites
חוללו זמר מס. 26 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - December 24 2004 - R234 - DVD
מחול אירופה 2014
?÷?? ?????÷?: LP-Sabras 6 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR6]
חוללו זמר מס. 26 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר (December 24 2004 - CD - R234)
רוקדים 73 - CD
רוקדים 75 - CD
רוקדים מס. 67 - קלטת שמע
רוקדים מס. 71 - קלטת שמע
ריקודים ע"י ישראל שיקר 2 - קלטת שמע
?????: Also sung by Ronit Ophir, Shlomi Shabat, Haachim Vehaachayot, Tzipi Mashhid, sma Zer Kotzim
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????