בלב הליל - מושיקו יצחק הלוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1983
????/?: מושיקו יצחק הלוי
?????: משה דור
???: יוסף הדר
????/?: מושיקו יצחק הלוי
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
Rokdim Choref 1997
מושיקו הלוי 1991
מושיקו הלוי מס. 7
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1984
רוקדים מס. DVD 136
ריקודי עם - תמרון 1998
?÷?? ?????÷?: מושיקו הלוי מס. 7 - קלטת שמע
מושיקו הלוי ריקודים עם מושיקו - CD - MIH 7+8
רוקדים 136 - CD
רוקדים מס. 29 - קלטת שמע
?????: Also sung by Ran Venemah and Yafah Yarkoni
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????