עלי גבעה - מושיקו יצחק הלוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1962
????/?: מושיקו יצחק הלוי
?????: אברהם ברוידס
???: נחום נרדי
????/?: דינה נחום
?÷?? ?????:
?÷?? ?????÷?: מושיקו הלוי מס. 5 - קלטת שמע
מושיקו הלוי ריקודים עם מושיקו - CD - MIH 5+6
רוקדים מס. 29 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????