האם אמרו לך פעם - שלמה ממן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1984
????/?: שלמה ממן
?????: חיים חפר
???: סשה ארגוב
????/?: גשר הירקון
?÷?? ?????:
?÷?? ?????÷?: LP-Manginot 4 - [SMN4] - (1984) - Shlomo Maman
רוקדים מס. 32 - קלטת שמע
רוקדים מס. 39 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.32 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????