הר וכר - זאב חבצלת
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1947
????/?: זאב חבצלת
?????: אין
???: עממי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1991
עמנואל מס. 45
רוקדים מס. 311 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 1993
?÷?? ?????÷?: LP-Baganim - IFC 6 - (1981L) - Moshe Eskayo
LP-Dance Israel! (Toronto 3/63)-Dancecraft 123301(1968)T. Kermerman
LP-Lets Dance Israeli Folk Dances #4 - MM35097 [GAB4]-(1977)-Y. Gabai
רוקדים 311 - CD
רוקדים 34 - CD
רוקדים מס. 21 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.21 (in Hebrew)
?????: P
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????