אשדוד - דידי דוש
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1989
????/?: דידי דוש
?????: אריאלה סביר
???: שלום אוחיון
????/?: חבורת הזמר
?÷?? ?????: רוקדים מס. 308 DVD
רוקדים מס. 406
?÷?? ?????÷?: LP-Harishion: 1989 - [HAR89] IW-1 - (1989) - Ira Weisburd
רוקדים 308 - CD
רוקדים מס.102 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.102 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????