חזרה למוטב - ישראל יעקובי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1976
????/?: ישראל יעקובי
?????: תימני
???: מנחם זכריה
????/?: דקלון
?÷?? ?????:
?÷?? ?????÷?: LP-Dalia Israeli Dance Institute 1979 - [Dal79] - (1979) -
LP-Dances for Educational Purpose - Shlomo Maman
LP-Jewish Culture for Young Children - FDP-LP1 - Shirley Waxman
LP-Yemenite Folk Dances For Ed.Pur. - IY-1 [IY001] - (1980L) - I.Yakovee
LP-Yemenite Jewish Folklore + Dance for Ed. Pur.-[IY002]-(1980)-I.Yakovee
?????: aka Ahava Tzeira
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????