אחותי הקטנה - שלמה ממן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ??????????
???: 1988
????/?: שלמה ממן
?????: אהוד מנור
???: מתי כספי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Machol Pacifica New Zealand 2002
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1994
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1993
רוקדים מס. DVD 91
ריקודי עם - עם אשריאל וממן סדנה 85 (W206)
?÷?? ?????÷?: ברזילאי מס. 1 - קלטת שמע
רוקדים 91 - CD
רוקדים מס. 88 - קלטת שמע
רוקדים מס.206 - קלטת שמע
רישום צעדים: Assorted Cildren Dances
Recording Center For Folk Dancing No.89 (in Hebrew)
?????: sma Chag Yovel, Also sung by Matti Caspi, Ofra Haza, Yaffa Yarkoni
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????