למענה - מושיקו יצחק הלוי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות מעורבים
שנה: 1964
יוצר/ת: מושיקו יצחק הלוי
מילים: אין
לחן: לדינו
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: מושיקו הלוי 1991
מחול אירופה 1987
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1987
מקור המוזיקה: LP-Dance With Moshiko 1 + 2 - MIH 1 + 2 - (1974L)
מושיקו הלוי מס. 1 - קלטת שמע
מושיקו הלוי ריקודים עם מושיקו - CD - MIH 1+11
רוקדים מס. 9 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Moshiko-Dance With Moshiko 1, 2-MIH 1, MIH 2
הערות: Original Ladino name: Arvolicos D'Almendra, Ladino composer: Matilda Ko?n-Sarrano, Hebrew lyrics: Haim Tsur
(Same music as Shlomo Bachar's Hashkediot)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2022-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2022-2002 בבעלות אלי שילה