דודי דודי - רבקה שטורמן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????????????
???: 1950
????/?: רבקה שטורמן
?????: תנ"כי
???: עמנואל עמירן
????/?: להקת כרמון
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
מחול אירופה קדם סדנה 1999
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1999
עמנואל מס.101
רוקדים מס. DVD 76
?÷?? ?????÷?: LP-Folkdances - Hed Artzi AN 43-31 - (1972L) - Naomi Zuri
LP-Geula Gill Sings Folk Dances of Israel-Menorah 204 (1977L) -R. Sturnman
LP-Israeli Folk Dances of Bentzi Tiram - -
LP-Shma Lageshem - MN-1006 - (1976) - Rivka Sturman
LP-Songs of the Sabras:Karmon Israeli Folk Dancers + Sing.(1969L)
מתי גולדשמידט - התנ"ך בריקודי ישראל - חלק 1 - CD
רוקדים 76 - CD
רוקדים 18 - CD
רוקדים מס. 23 - קלטת שמע
שמוליק גוב-ארי - שיר השירים - CD
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.23 (in Hebrew)
Rivka Sturman - Listen to the rain - New folk dances from Israel *
?????: Song Of Songs 5:10-11,16, aka Dodi Tzach Vaadom
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????