מרלן - שלמה בכר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1985
????/?: שלמה בכר
?????: עוזי חיטמן
???: אנריק מטיאס
????/?: זוהר ארגוב
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1985
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1985
?÷?? ?????÷?: LP-Shalom ‘85 Israeli Dance Institute-I.D.I.-002 [SHA85]Hora Shalom (1985)
שלמה בכר 1987 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
?????: Eddy Maroum {Original Lyrics}
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????