הרמוניקה - רבקה שטורמן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1945
????/?: רבקה שטורמן
?????: עממי
???: אברהם מינדלין
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.2
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
עמנואל מס.101
עמנואל מס.206
רוקדים מס. DVD 15
ריקודי עם - מחנה שורשים 1994
?÷?? ?????÷?: LP-Best of Effy Netzer Volume 2 - Hataklit 2006[EN2V] - (1972) -
LP-Folk Dances of Israel - CBS 62975 - (1972L) -
LP-Folk Dances Of Israel - Rikuday Am - CBS 67251 - Joav Ashriel
LP-Gary Fox Presents Old and New - Blue Star 1977 GF-1-(1977)-Gary Fox
LP-Hora! Oramim Zabar Troupe-Elektra EKS 7186 [HORA]-(1967L) -F. Berk
LP-Israeli Dances for Educational Purposes - DAN-005 - (1972L) - D. Dassa
LP-Rikudai - Am - Tikva 138 - (1969) - Fred Berk
LP-THE BEST OF ISRAELI FOLKDANCES with Effy Netzer - CBS 20005/6 -
משה תלם - תלמים 1 - CD
רוקדים 9 - CD
רוקדים מס. 1 - קלטת שמע
רוקדים מס. 5 - קלטת שמע
רישום צעדים: Oranim Zabar Geula Gill - Hora - Elekta Red label *
Recording Center For Folk Dancing No.1 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.5 (in Hebrew)
?????: aka Hey Harmonica, Yom Hatzmaut Dance, Or Avraham Mindlin {Music}, Alconi {Music}
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????