הימים הם יפים - רבקה שטורמן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1969
????/?: רבקה שטורמן
?????: צביקה כץ
???: צביקה כץ
????/?: צביקה כץ, אירית וינפל
?÷?? ?????:
?÷?? ?????÷?: LP-Shma Lageshem - MN-1006 - (1976) - Rivka Sturman
רישום צעדים: Rivka Sturman - Listen to the rain - New folk dances from Israel *
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????