דבקה לעמק - רבקה שטורמן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1975
????/?: רבקה שטורמן
?????: לאה עמנואל
???: צביקה כץ
????/?: נגינה
?÷?? ?????: מחול אירופה 2001
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1991
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1995
עמנואל מס. 16
עמנואל מס.101
עמנואל מס.223
רוקדים מס. 59
ריקודי עם ניו -זילנד פאסיפיק 2001
?÷?? ?????÷?: LP-Dance + Sing With Y’huda Emanuel:Vehazemer Shav Elai-YE-1001 VSE]
LP-Shma Lageshem - MN-1006 - (1976) - Rivka Sturman
חגיגה 1992 - קלטת שמע
מחול פסיפיק 2001 עם רענן מור חלק 2 - CD
משה תלם - תלמים 3 - CD
רוקדים 26 - CD
רוקדים מס. 11 - קלטת שמע
שמוליק גוב ארי 1988 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Shorashim 2014
רישום צעדים: Rivka Sturman - Listen to the rain - New folk dances from Israel *
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????