אשירה לאדוני - רבקה שטורמן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????????
???: 1945
????/?: רבקה שטורמן
?????: תנ"כי
???: שלמה פוסטולסקי
????/?: הילה שרת
?÷?? ?????: רוקדים מס. 391 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 1994
?÷?? ?????÷?: CD-Hora Sheleg 2010
LP-Israeli Folk Dances - Hed Artzi AN 18-28 [BS79] -
רוקדים 391 - CD
רישום צעדים: Israeli Folk Dances - 10in LP *
?????: Exodus 15:1-2, Pesach Dance
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????