חלומות של אתמול - ניר הריס
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1990
????/?: ניר הריס
?????: רחל שפירא
???: יאיר קלינגר
????/?: רוחמה רז
?÷?? ?????: Israel Shiker Workshop 1991
Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
?÷?? ?????÷?: רוקדים מס.116 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.116 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????