על הר המוריה - יוסי אזולאי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1991
????/?: יוסי אזולאי
?????: יוסף לביא
???: לביא יוסף
????/?:
?÷?? ?????:
?÷?? ?????÷?: רוקדים מס.112 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.112 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????