הורה ממטרה - שמואל )ויקי( כהן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1949
????/?: שמואל )ויקי( כהן
?????: יחיאל מוהר
???: משה וילנסקי
????/?: ראובן ארז
?÷?? ?????: DVD רוקדים מס. 502
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM24
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM28
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM50
עמנואל מס. 4
עמנואל מס. 31
עמנואל מס.205
עמנואל מס.209
עמנואל מס.213
עמנואל מס.303
ריקודי עם - מחנה שורשים 1994
?÷?? ?????÷?: LP-Dance Along With Sabras - Tikva 69 - (1963L) - Fred Berk
LP-Manginot 3 - [SMN3] - (1984) - Shlomo Maman
LP-Manginot 6 - [SMN6] - Shlomo Maman
LP-Mekorot #1: Folkdances of Israel - Mekorot #2 [Mek2] -
LP-Sovu Bamachol: Israeli Folk Dance Party-Makolit12004(1976L)-M. Barzilay
הורה כיף 16 - CD
הורה כיף 29 - CD
מאיר שם טוב - מס. 5 - עד 1994 - ריקודי עם ישראליים - CD
מחנה ריקוד 2005 - CD
משה תלם - תלמים 3 - CD
רוקדים 1 - CD
רוקדים 71 - CD
רוקדים מס. 2 - קלטת שמע
רוקדים מס. 6 - קלטת שמע
רוקדים מס. 38 - קלטת שמע
רוקדים מס. 71 - קלטת שמע
רוקדים מס. 73 - קלטת שמע
רוקדים מס.112 - קלטת שמע
רקוד ען מושיקו 1988 - קלטת שמע
שמוליק גוב ארי 1988 - קלטת שמע
רישום צעדים: Ami Gilad - Dance With Sabras *
Recording Center For Folk Dancing No.112 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.2 (in Hebrew)
?????: First Turn in IFD, Also sung by Shoshana Damari
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????