מורל - ניר דור
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1993
????/?: ניר דור
?????: אריק רודיך
???: אריק רודיך
????/?: דורון מזר
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM40
עמנואל מס. 26
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 65 (W128)
?÷?? ?????÷?: ניר דור - ריקודי עם - דיקלה 98 - CD
רוקדים 39 - CD
רוקדים מס.128 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.128 (in Hebrew)
?????: and Moshik Dar {Music}, 2nd Dance
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????