התשמע קולי - טוביה טישלר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2003
????/?: טוביה טישלר
?????: רחל בלושטיין
???: יוסף מוסטקי + שמוליק קראוס
????/?: עפרה חזה
?÷?? ?????: הורה כיף - DVD -2006
חגיגה - הילולים DVD 2004
מחול אביב DVD 2006
רוקדים מס. 265 DVD
רמה ריקודיה 2008 DVD
?÷?? ?????÷?: חוללו זמר מס. 30 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר (July 15 2005 - CD - R241)
מחול אביב 2006 - CD
מחול הונגריה 2004 - CD
רוקדים 265 - CD
רמה ריקודיה 2008- CD
?????: Also sung by Haparvarim, Shem Tov Levi, Habreirah Hativit, Zehava Ben, aka Zemer Nugeh
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????