מורנו - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1996
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: יהודה בורלו
???: אביהו מדינה
????/?: אביהו מדינה
?÷?? ?????: מחול אירופה 1996
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1996
רוקדים מס. 39
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 7 (W169)
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 18 - CD
רוקדים 41 - CD
רוקדים מס.169 - קלטת שמע
שמוליק גוב-ארי - חולי ריקוד 97' חלק 2 - CD
???? ??÷???? / ????: Shorashim 2017
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????