הפייטן (תקוות ימיי) - אלי רונן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1981
????/?: אלי רונן
?????: שייקה פייקוב
???: שייקה פייקוב
????/?: אלכסנדרה )ניסים גרמי(
?÷?? ?????: Israel Shiker 1985
עמנואל מס. 33
עמנואל מס.230
רוקדים מס. 292 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 2002
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 73 (W150)
?÷?? ?????÷?: רוקדים 292 - CD
רוקדים 32 - CD
רוקדים מס.150 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.30 (in Hebrew)
?????: Also sung by Oshik Levy
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????